Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
วันที่โพส :25 พ.ค. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 38 คน

 เมื่อวันศุกร์ที่  ๖ มีนาคม ๒๕๕๘  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย  ได้จัดกิจกรรมทำพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ระดับชั้น ม.3 และ ระดับ ม.6   ประมวลภาพและ vdo กิจกรรม all ชมได้ที่ http://bit.ly/impression57  ชมความประทับด้วย VDO ได้ที่  http://bit.ly/vdostu57     ประธานกรรมการนักเรียน กล่าวแสดงความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียน http://bit.ly/Learderstu57

           การจัดกิจกรรมปีนี้  โดยการนำของ ผอ.สายัณห์  ศรีมงคล  ได้จัดกิจกรรมเข้าถึงใจวัยรุ่น ทั้งนักเรียนและคณะครูประทับใจมาก  ฝากช่วยกันประเมินความพึงพอใจออนไลน์ด้วยนะ   bit.ly/student2557   ขอบคุณครับ