Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร่วมแห่เทียนพรรษา
วันที่โพส :1 ส.ค. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 306 คน

โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร่วมแห่เทียนพรรษา กับชุมชนบ้านตาหยวก  ในวันที่ 30 กรกฎาคมที่ผ่านมา เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงานให้คงไว้สืบไป

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม คลิก