Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ค่ายพุทธบุตรเพื่อชีวิตใหม่ทุ่งหลวงพลับพลาไชย
วันที่โพส :16 มิ.ย. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 78 คน

ประมวลภาพค่ายพุทธบุตร "เพื่อชีวิตใหม่ทุ่งหลวงพลับพลาไชย"

เอาบุญใสใส มาฝากลูกพระธรรมทั่วโลก และผู้เข้าชมทุกท่านครับ สาธุ


โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตา ดังนี้

๑. นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวงและคณะ
๒. ผู้นำชุมชน กลุ่มแม่บ้าน บ้านตาหยวก ทั้ง ๕ หมู่บ้าน ได้มีเมตตานำอาหารและน้ำปาณะ มาอนุเคราะห์ลูก ๆ นักเรียน ตลอดระยะเวลาการเข้าค่ายพุทธบุตร จึงขออนุโมทนาบุญ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
๓. รพ.สต บ้านตาหยวกและคณะ
๔. คณะพระวิทยากรทุกรูป นำโดยพระครูบูรพาธรรมบัณฑิต
ประธานศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงขอกราบอนุโมทนาบุญด้วยครับ สาธุ
๕. กราบ ขอบพระคุณ เจ้าอาวาสวัดมหามงคลสตาราม ที่อนุเคราะห์สถานที่ในการอบรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนในครั้งนี้

ประมวลภาพกิจกรรม