Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา
วันที่โพส :31 พ.ค. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 240 คน

ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยจัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดพลับพลา (บ้านตาหยวก) เพื่อแสดงความเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี รู้จักเสียสละ มีวินัย อดทนและบำเพ็ญประโยชน์

ประวัติความสำคัญของวันวิสาขบูชา