Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
วันที่โพส :31 พ.ค. 2559 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 130 คน

โรงเรียนจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม  ขึ้นเพื่อขัดเกลานักเรียนโรงเรียนทุ่งกลวงพลับพลาไชย  ให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีวินัย  สามัคคีกันในหมู่คณะ ณ วัดป่ามหามงคลสตาราม  

ดูรูปเพิ่มเติม