Untitled Document
ภาพกิจกรรม
ชื่อเรื่อง :ปฐมนิเทศ ประชุมผู้ปกครอง และ ปลูกป่าเฉลืมพระเกียรติ
วันที่โพส :25 พ.ค. 2559 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 260 คน

วันที่ 23 พฤษภาคม 2559  โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชยได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนและประชุมผู้ปกครอง ปรำจำปีการศึกษา 2559 เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจในกฏระเบียบของโรงเรียนและได้ยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยทำการมอบเข็มกลัดแห่งเกียรติยศของโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย หลังจากนั้นโรงเรียนได้นำคณะครู นักเรียนและผู้ปกครองร่วมกันปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ