Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
วันที่โพส :22 พ.ค. 2558 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 384 คน

ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน  ในวันศุกร์ที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘    ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.  ณ หอประชุมโรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย