Untitled Document
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชื่อเรื่อง :กีฬาภายใน
วันที่โพส :18 พ.ย. 2560 ผู้โพส :ครูอภิวัฒน์ ภูระวงษ์
ผู้เข้าชม : 13 คน

โรงเรียนทุ่งหลวงพลับพลาไชย จัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2560

ระหว่างวันที่ 16 - 17 พศศจิกายน 2560  

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1HdlsRE_O0EWaBYt0djqWSh1Tz0yxbjkr